Vår kompetanse

Gjennom oppdatert kompetanse og erfaring fra leverandørindustrien kan Enestor bidra med en rekke tjenester innenfor vannkraft og industri. Erfaringen er samlet fra bygging av maskintekniske installasjoner for nye vannkraftverk i både stor og liten skala samt krevende rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter, både i Norge og internasjonalt.