Hjem /

TROV – robot for rensing av drikkevannstunneler

Enestor har utviklet prototype og første kommersielle maskin for undervannsrengjøring av drikkevannstunneler. Vi utviklet maskinen fra konseptstadiet. Maskinen ble konstruert, bygget og testet av Enestor.

Oppdragsgiver

W. Giertsen Vannteknologi AS

Våre fag

Maskin, elektro, systemutvikling, prosjektledelse.

Subscribe Now

Subscribe for free resources and news updates.