Hjem /

Kjøp og salg av kraftverk, Due Dilligence

Enestor bistår i prosessen med kjøp og salg av kraftverk. I tillegg til ren teknisk bistand og tilstandsvurdering er vi en god støttespiller i å vurdere de vesentlige elementene ved kjøp og salg; produksjonskapasitet og risiko/ muligheter i produksjon og tilgjengelighet i kraftverket. Vi har en standard metodikk i prosessen som sikrer kost/ nytte for kjøper og selger frem mot en eventuell avtale.

Subscribe Now

Subscribe for free resources and news updates.