Hjem /

Karbonfangst i saltsmelter

Vi utvikler karbonfangst-metode som bruker smeltet salt til å fange CO2 fra røykgass. Konseptet er å bruke smeltet salt til å løse kalsiumoksid (CaO) og at kalsiumoksidet binder CO2 og danner kalsiumkarbonat (CaCO3).

Prosessen er reversibel ved bruk av temperatur endring, slik at CO2 blir fanget (absorbert) ved en lavere temperatur og lik mengde CO2 blir sluppet ut igjen (desorbert) ved en høyere temperatur.

Den fangede CO2en kan så lagres og på den måten begrense punktutslipp fra industrien.

Vårt mål er å ta prosessen fra lab-skala til full-skala fangstanlegg.

Oppdragsgiver

NMBU, Kjeller Innovasjon, Sintef og NFR er partnere i utviklingen som ledes av Enestor.

Sted

NMBU, Ås

År

2020-2024

Subscribe Now

Subscribe for free resources and news updates.