Enestor har vært ansvarlige for å bestemme prosessparameter og masse- og energibalansene. Arbeidet er utført i samarbeid mellom Enestor, Sintef, IFE, Kjeller Innovasjon og NMBU.

Ta kontakt med Sondre for mer informasjon om arbeidet.

Sondre Iveland
Advisor
Telefon: +47 466 29 824
Epost: sondre.iveland@enestor.no