Store kraftverk

Enestor leverer tjenester for nybygg, rehabilitering og oppgradering av vannkraftverk.

Vi gjør:

 • Modellering, dimensjonering og spesifikasjoner
 • Mulighetsstudier og lønnsomhetsanalyse
 • Levetidsstudier og tilstandsvurderinger

Vi gjennomfører en rekke analyser som gir premisser for dine beslutninger om forvaltning av teknisk installasjon i et kraftverk.

 • 3-D modellering
 • Styrkeberegninger
 • Sprekkvekstberegninger
 • Slitasjemekanismer
 • Statistiske metoder
 • Dimensjonering
 • Systemdesign
 • Instrumentering
 • Analyse av oppgraderingspotensiale
 • Teknisk due diligence
 • Skadeanalyser

Vi utfører også:

 • Alle typer mekanisk design
 • Konsepttegninger
 • Detaljtegninger for produksjon
 • Alle typer hydraulikksystemer
 • P&ID
 • Instrumentering
 • Rørsystemer
 • Kretsskjemaer