Småkraft

Vi jobber med rådgivning fra tidligfase med forundersøkelser til prosjektgjennomføring og ferdigstillelse av komplett kraftverk.

Tjenester vi kan levere:

 • Konsesjonssøknad med mulighetsstudier, produksjonssimulering, miljø, etc.

Fra konsesjon til produksjon

 • Kontroll av konsesjonsvilkårene
 • Utarbeidelse av komplett teknisk plan
 • Prosjektering av helt anlegg
 • Oppstartsbefaring med scanning av terreng
 • Anbudsdokumenter bygg så som:
  • Tegningsunderlag
  • Rørgate inn i kart
  • ROS analyse
  • SJA plan
 • Forespørselsdokumenter el/mek
 • Vannveisdynamikk og turbinregulering
 • Tilbudsevaluering
 • Avklaring med tilbydere
 • Sikring av grensesnitt
 • Inngåelse av kontrakter
 • Oppfølging av leverandører
 • Teknisk prosjektleder med småkraft kompetanse
 • Oppfølging på anlegg, bygg – idriftsettelse
 • Overtagelse