Prosjekter

Gjennom oppdatert kompetanse og erfaring fra leverandørindustrien kan Enestor bidra til at ditt prosjekt planlegges og gjennomføres med forutsigbarhet og med vellykket resultat. Vi har lang erfaring fra forskjellige roller i større og mindre prosjekter, fra småkraft til oppgradering og store kraftverk. Vi tar også rene lederoppdrag, som selskapsledelse, bedriftsutvikling og rådgivning.

Vi kan:

  • Prosjektledelse
  • Spesifikasjoner og produksjonsunderlag
  • Leverandøroppfølging
  • Forsknings- og utviklingsprosjekter