Anleggstjenester

Våre ansatte sammen med vårt nettverk, vil kunne utføre en rekke tjenester ifb med idriftsettelse av vannkraftverk. På nye og større anlegg hvor det kreves koordinering av commissioning team, kan vi ta rollen som idriftsettelses leder.

  • Planlegging og gjennomføring av idriftsettelse
  • Idriftsettelses leder
  • Anleggsledelse
  • Feilsøking og feltmålinger
  • Tilstandskontroll og inspeksjon

Vi utfører også:

  • Idriftsettelse av turbinregulatorer
  • Feilsøking og tilstandskontroll på gamle hydraulisk/mekaniske turbinregulatorer
  • Idriftsettelse og feilsøking på hydraulikksystemer