Idriftsettelse av Renovandes H1 Hydro Power station i Peru.
Det er installert et aggregat på 22.2 MVA med en vertikal Pelton turbin som benytter et fall på 293.7 m.

IMG_6971