Enestor AS

Enestor AS er et rådgivningsselskap hvor våre medarbeidere innehar unik ekspertise innen prosjekt- og engineering ledelse, mekanisk design, styringssystemer, reguleringsteknikk og idriftsettelse.

Vannkraft er vårt hovedfagfelt hvor vi har bred erfaring fra prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagfelt er bredt og dekker mye, fra man begynner jobben med å evaluere hydrologiske data, til idriftsettelse med registreringer og dokumentasjon av funksjonalitet på aggregater.

Vi kan bidra i alle faser i en vannkraft utbygging eller rehabiliterings prosjekt. Skal du enten bygge et komplett kraftverk, småkraft eller stort, eller planlegger en mindre eller større rehabilitering, vil vi kunne bistå med råd og veiledning.
Enten du er leverandør, utbygger eller rådgiver i et større eller mindre prosjekt, oppfordrer vi dere til å ta en uforpliktende prat hvis du lurer på om våre tjenester kan være av interesse.