Nytt 600 MW kraftverk i Uganda. Enestor og ÅF gjør FAT i Kina på mekanisk utstyr til demning og turbin løpehjul for Karuma HPP i Uganda. Kraftverket ligger i Nilen og vil bestå av 6 stk. 100 MW Francis aggregater.
FAT gjelder for følgende utstyr:

  • 6 stk. inntaksluker på 6.1 x 7.7m
  • 800kN heisemekanisme med wire spill
  • 1 stk. tappeluke på 3 x 4m
  • 2 stk. tappeluker på 3 x 4m
  • 320kN heisemekanisme med wire spill
  • 18 sett varegrind på 5 x 17m
  • 9 stk. radialluker på 10 x 9m
  • Hydraulikksystem for lukestyring
  • 2 stk. turbin løpehjul a 100 MW og diameter 4.5m