Enestor er et konsulentselskap i vannkraftbransjen, et segment der både leverandører og produsenter opplever utfordrende tider. De ønsker å bidra til at utfordringene finner nye løsninger, og har også tanker om hvordan man kan styrke fagmiljøene i bransjen.

enestor2

– Det handler om at kraftverkseierne ikke skal bruke for mye penger i starten på utredninger og lignende, men også om den faktiske gjennomføringen, å redusere risiko og å få prosjektene til å flyte best mulig, sier Per Ligaard, Dr Ing. Steinar Faanes og Stian Breilo.

Selskapet ble etablert i februar 2015, og eies nå av fire seniorer med lang erfaring fra leverandørindustrien i vannkraftbransjen

– Vi anser oss som et friskt pust! Leverandørbransjen har hatt det tøft, både med tanke på Energiloven og konkurransen fra internasjonale aktører. De har hatt sine omveltninger, og i dag har også kraftverkseierne sine utfordringer med strømprisen. Så da er det opp til konsulentene å bidra til å komme med løsninger som gjør at det fortsatt er mulig å realisere vannkraftprosjekter, både nybygg, rehabilitering og oppgradering, sier daglig leder Stian Breilo.

Les hele artikkelen fra VOLT oktober-2016