Enestor gjør idriftsettelse av Misicuni i Bolivia. Kraftstasjonen har 3 x 42.7  MW horisontale Pelton turbiner og utnytter et fall på 971 m. Anlegget ligger i Amazonas området og er et kombinert vannforskyning og kraftproduksjons prosjekt. Dette er en av verdens største horisontale Pelton aggregater.

Misicuni innsiden krst